Interoperabiliteit en het veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen is niet alleen een thema in zorg. Ook in veel andere sectoren staat het hoog op de agenda en wordt gezocht naar methoden om systemen en werkwijzen beter op elkaar aan te laten sluiten en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. 

In het programma van de Weekonnect is volop aandacht voor leren van elkaar. Bezoekers uit andere sectoren kunnen sessies volgen waar kennis wordt uitgewisseld en sprekers van andere sectoren hun ervaringen en inspirerende voorbeelden delen.

Zo vertelt IES (Integrating the Energy sector) uit Oostenrijk over hoe zij actief gebruikmaken van de IHE (Integrating the Health Enterprise) methodiek om te werken aan interoperabiliteit, is het Forum Standaardisatie aanwezig, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken om het gebruik van open standaarden te bevorderen en zijn er sessies met user cases uit de publishing industry, logistiek (ishare), smart industry, financiële sector, de bouw en zorg.