Standaardisatie vraagt om krachtenbundeling, inzet en doorzettingsvermogen van verschillende partijen in een keten. Daarom is het bij uitstek een thema dat bij bestuurders van organisaties uit alle sectoren op de agenda zou moeten staan. Voorzitter van het Forum Standaardisatie Nico Westpalm van Hoorn presenteert de publicatie Standaardwerken ‘Het belang van verbinden’. In de publicatie staat twaalf succesverhalen waarin overheden en andere organisaties zelf uiteenzetten hoe zij tot standaardisatie zijn gekomen en vooral ook wat dit hen heeft opgeleverd. Nico interviewt op het podium deelnemende partijen als GS1 Nederland en Betaalvereniging Nederland over hun inspirerende voorbeelden.

Spreker: Nico Westpalm van Hoorn