Eelco Vriezekolk

Eelco Vriezekolk

Eelco Vriezekolk

Programmamanager Telekwetsbaarheid bij Agentschap Telecom |

Eelco Vriezekolk is gepromoveerd op een methode om grote netwerkstoringen systematisch tegemoet te treden. Hij heeft een vijfstappenplan ontwikkeld waarmee organisaties hun kwetsbaarheden kunnen opsporen. Binnen het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom, waar Eelco programmamanager van is, zijn een aantal pilotprojecten opgestart waarin deze methode wordt toegepast. Een van de pilotprojecten is uitgevoerd in de zorgsector.